Genuin Resurs

ÅTGÄRDSPAKET

ÅTGÄRDSPAKET
Ditt behov styr alltid!

Ett åtgärdspaket kan se ut så här
– ditt behov styr dock alltid!

 Analys:

  • Kartläggning av verksamheten genom anpassad enkät, samt några intervjuer med nyckelpersoner.
  • Kartläggning av verksamheten genom redan genomförd enkät (ex. medarbetarenkät) och några intervjuer.

Information till hela personalen

 Utbildningspaket: (1 års engagemang av GenuinResurs)

  • Val av utvecklingsgrupp.
  • Utbildning av utvecklingsgruppen 5 dagar/40 timmar.
  • Utbildningen varvas med aktuellt arbete på den egna arbetsplatsen där hela personalen engageras.

Uppföljning 

Resultat – Ett eget självständigt utvecklingsarbete.