Genuin Resurs
Proaktivt arbetsmiljöarbete

Proaktivt arbetsmiljöarbete

Arbeta proaktivt! Det är alltid svårt att försöka föklara varför ett fungerande företag ska arbeta proaktivt. Att redan innan det finns något specifikt problem, som stress eller sammarbetssvårigheter, arbeta med att hitta strategier så att personalen ska vara förberedda på det som eventuellt väntar runt hörnet. Vet man vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på…

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Förebygga arbetsrelaterad stress Nya skärpta regler från Arbetsmiljöverket rörande stress och kränkande särbehandling införs den 31 mars 2016. – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna är bindande regler och gäller alla arbetsplatser med mer än 10 anställda. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för…