Genuin Resurs

Proaktivt

Proaktiv stresshantering

Proaktiv stresshantering

HittaBalansen undervisar och lär personalgrupper om stress, för att de senare när stressen blir ett problem, ska känna igen varningssignalerna och ha fått kunskap om olika verktyg de kan använda. Kan man säja att det är proaktiv stresshantering? Proaktiv stresshantering…  Vi tittar på uttrycket lite mer ingående: Proaktiv – betyder förebyggande eller förutseende, något som på…

Proaktivt arbetsmiljöarbete

Proaktivt arbetsmiljöarbete

Arbeta proaktivt! Det är alltid svårt att försöka föklara varför ett fungerande företag ska arbeta proaktivt. Att redan innan det finns något specifikt problem, som stress eller sammarbetssvårigheter, arbeta med att hitta strategier så att personalen ska vara förberedda på det som eventuellt väntar runt hörnet. Vet man vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på…