Genuin Resurs

Stress

Proaktiv stresshantering

Proaktiv stresshantering

HittaBalansen undervisar och lär personalgrupper om stress, för att de senare när stressen blir ett problem, ska känna igen varningssignalerna och ha fått kunskap om olika verktyg de kan använda. Kan man säja att det är proaktiv stresshantering? Proaktiv stresshantering…  Vi tittar på uttrycket lite mer ingående: Proaktiv – betyder förebyggande eller förutseende, något som på…

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Förebygga arbetsrelaterad stress Nya skärpta regler från Arbetsmiljöverket rörande stress och kränkande särbehandling införs den 31 mars 2016. – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna är bindande regler och gäller alla arbetsplatser med mer än 10 anställda. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för…