Genuin Resurs

Församlingsledningscoaching

Kallad till församlingsledare!?!

Ett förtroendeuppdrag!
Att arbeta i en kristen församling och vara kallad att på olika sätt förmedla evangelium om Jesus Kristus till alla, det är stort och ansvarsfullt.
Att leda en församling som anställd eller styrelsemedlem är dock inte alltid så lätt. Olika meningar och åsikter finns i alla grupper, också hos församlingsledare, men de kan ibland vara svårare att hantera och prata om i en styrelse. Vi tror på samma Gud, men tycker ofta olika.
Frågor som; Är jag en sämre kristen för att jag tänker så här? eller; Hur kan hen tänka så, när det står i bibeln att…?

Dessa och liknande frågor gör att situationer fort kan ställas på sin spets eller att någon, eller en grupp i församlingsledningen blir tysta. Inget av alternativen är bra och både den enskildes och styrelsens arbete blir lidande.

Att tycka olika är inte fel, men vi måste våga lyfta upp det som skaver när vi inte är överens. Min erfarenhet är att vi måste våga samtala om det svåra för att komma vidare.

Jag kan bli er församlingsledarcoach!

Som församlingsledarcoach kan jag hjälpa till med det, vara en samtalsledare som ser med ”andra glasögon” och för samtalet framåt.

  • Jag lyssnar, men kommer inte med råd, utan lotsar er fram till era egna lösningar som passar i er situation. Tillsammans hjälper jag er att hitta era svar som gör problem till nya möjligheter.
  • Jag uppmuntrar den enskilde och/eller gruppen att ta nya steg i riktning mot det egna målet. Mitt arbetssätt fokuserar på möjliga lösningar, inte på problemen.
  • Som coach är det viktigt för mig att inte värdera eller döma. Varje människa är unik och värd att älskas, trots sina fel och brister.
  • Ni vet vad som är bäst för er och ni har era egna svar. Vi hjälps åt att komma fram till dem. Vi gör ett bra jobb tillsammans!

Coaching är ett samarbete och en återkommande process som består av att ni får klargöra era intentioner, forma mål och göra autentiska handlingar.

  • Min roll som coach är att följa er agenda och era lösningar.
  • Er roll är att vara ärliga, delta i samarbetet, vara villiga att se, betrakta, skapa och göra handlingar för att nå era mål.

Arbetets utformning anpassas efter era behov!