Genuin Resurs

Förebygga stress = kostnadseffektivt

Förebygga stress = kostnadseffektivt

Förebygga stress på jobbet

Det är alltid svårt att försöka förklara varför ett väl fungerande företag ska arbeta förebyggande. Att redan innan det finns något specifikt problem, som stress eller samarbetssvårigheter, arbeta med att hitta strategier för att vara förberedda inför vad som eventuellt väntar runt hörnet.

Varför ska vi satsa på förebyggande arbete?

Jag lånar ord ifrån Bo Arhenfelt och hans bok om ”Förändring som tillstånd” för att försöka vara tydlig med varför man inte ska vänta på krisen.

  • Vi har tid och förbereda oss väl.
  • Vi äger initiativet och våra egna mål styr.
  • Vi har oftare pengar och andra resurser till hands.
  • Vi kan prioritera med utgångspunkt från organisationens behov.
  • Vi handlar oftare utifrån ett rationellt tankemönster.
  • Vi har tid att justera fel och skavanker som uppstår under processen.

Det är inte problemet som är problemet, utan hur vi hanterar det…

Varför ska DU satsa på förebyggande arbete?

Jag kommer att inrikta mig på de fyra första punkterna och resonera runt de fördelar som jag ser, vad gäller förebyggande stresshanteringsarbete.

Samma fördelar finns också när det gäller utvecklingsarbete i stort, men jag kommer inte att utveckla dem här.

 1. Du har tid att förbereda arbetet.

Ett arbete som kan planeras ordentligt innan det utförs ger mycket bättre resultat. Ett av mina favorituttryck är; ”Utan spaning – ingen aning” med det menar jag att om du inte gör ett gediget förarbete har du ingen aning om de åtgärder du vidtar är de rätta och leder till det resultat du vill ha.

2. Du har initiativet och dina mål styr arbetets utformning.

Rubriken talar egentligen för sig själv – om du arbetar förebyggande är det de behov, förutsättningar och mål som finns på din arbetsplats som styr.

De akuta insatser som måste vidtas om någon i personalen uppvisar stressrelaterade problem, är oftast individuella och utförs av någon som inte har någon insyn i verksamheten. Nackdelen med enbart ett sådant tillvägagångssätt är att arbetsplatsen lämnas utanför. Ingen människa är isolerad utan alla finns vi i ett sammanhang – i det här fallet arbetsplatsen. Alla som finns där påverkas av vad som händer runt omkring dem, mer eller mindre.

Fördelarna att arbeta förebyggande med alla på arbetsplatsen i en grupp är bland annat att du och gruppdeltagarna själva, utifrån er situation, styr arbetets utformning. = Ni har initiativet.

3. Dina pengar används effektivt.

Att arbeta förebyggande i grupp är väldigt kostnadseffektivt – jag tänkte visa ett räkneexempel där summorna är fiktiva men talande.

Kostnad för en person sjukskriven för stressrelaterade symtom:

Korttidssjukskrivning i två veckor, sjuklön = 14 857:-
(Uträkning – Grundlön: 30.000:-/21 dagar x 13 dagar x 0,8 i sjuklön)
Vikariekostnad i två veckor = 16.666:-
(Uträkning – Grundlön 25.000:-/21 dagar x 14 dagar)
Enskild behandling hos psykolog 10 ggr. = 10.000:-
Allt som allt  41.523:- per person

(Uträkningen är gjord exklusive arbetsgivaravgift)

Kostnad för förebyggande arbete; Hitta Balansen 2, med 15 deltagare:

Workshopserie i grupp, 3 tillfällen  = 18.000:-
Förlorad arbetsinsats 15 x 4,5 timmar  = 12.083:- =
Allt som allt  30.083:-/15 = 2.003 per person

Summan per person för en förebyggande insats kommer inte ens i närheten av vad en individuell åtgärd kostar. Du kan också välja att göra insatsen när du har mest tillgängliga medel.

Allt detta är exempel på ”hårda värden” = siffror som är lätta att ”räkna med”. Något som är svårare att beräkna i ett fiktivt exempel är de ”mjuka värden” som följer med, kringkostnader som beror på att en medarbetare saknas p.g.a. stressrelaterad frånvaro.
– Vad kostar produktionsbortfallet/förlorade intäkter som uppkommer i samband med korttidssjukskrivning?
– Hur mycket extraarbete krävs av den befintliga personalen?
– Kan vikarieanställningen likställas vid en nyanställning?
– Krävs nya scheman?
– Kan ytterligare stressrelaterade problem uppkomma hos den övriga arbetsgruppen?
– Vilka administrativa uppgifter tillkommer?
– Hur påverkas dina kunder av en medarbetares frånvaro eller kontakt med en vikarie?

Risken är stor att en sjukskrivning för stressrelaterade problem hos en medarbetare, p.g.a, ökad arbetsbelastning sprider sig till fler i arbetsgruppen.

4. Du kan prioritera utifrån organisationens behov.

Under en workshopserie kan arbetets inriktning verksamhetsanpassas så att du och dina medarbetare får ut mesta möjliga av arbetet. Under punkt två tog jag upp skillnaden mellan att göra akutinsatser och planerade åtgärder – att kunna verksamhetsanpassa åtgärderna utifrån dina och personalens behov är den största fördelen.

Förebyggande = kostnadseffektivt = SANT!      hitta ballancen 

Alexandra

 

Det här blogginlägget har jag gjort tillsammans med Alexandra Klefbohm som är examinerad personalvetare och rekryterare på Poolia i Umeå. Har ett stort intresse för personalfrågor och rekrytering. Behöver du hjälp, ring mig! 072-534 10 33, alexandra.klefbohm@poolia.se

 

One thought on “Förebygga stress = kostnadseffektivt

  1. Pingback: Bra förberedelser ger resultat - Genuin Resurs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tio + 16 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.