Genuin Resurs

FÖRELÄSNINGAR/WORKSHOPS

Workshops

Visst är ni
”utvecklingskompetenta”?
.
Kostnadseffektivt
utvecklingsarbete.
.
Ta tillvara arbetstagarnas
fulla potential.
.
Verksamhetsutveckling
med personalen
som redskap.

Innehåll: Alla har något att bidra med när det gäller utvecklingsarbete. Alla är värdefulla för att hitta de bästa lösningsmodellerna i just er situation. "Du ska inte tro att du är något" är en uppfattning som försvårar ett hållbart förbättringsarbete. Det behövs mycket uppmuntran och "peppning" för att ”utveckingskompetensen" ska kännas naturlig.

Tid: 120 min 

Innehåll: Att genomföra förändringsarbete behöver inte alltid kosta mycket pengar. Att utveckla sin verksamhet i det lilla, de mellanmänskliga och logistiska processerna, behöver inte vara dyrt, men kräver tid och tålamod. Ett förslag på arbetssätt presenteras under föreläsningen.

Tid: 120 min

Innehåll: Vardagskunskapen är något alla ledare skulle använda. Har vi kunskap förstår vi det vi betraktar vilket ger oss goda möjligheter till adaptivt agerande med positiv måluppfyllelse som följd.

Tid: 120 min

Innehåll: Verksamhetsutveckling för att åstadkomma en effektivare och attraktivare arbetsplats, fungerar bäst när delaktigheten innefattar alla på arbetsplatsen.

Tid: 120 min

Föreläsningar

Verktyg för att lyckas med utvecklingsarbetet.Utvecklingsexperterna

Innehåll: Många års arbete har gett mig en stor erfarenhet och kunskap om verktyg, modeller och arbetssätt som underlättar olika typer av utvecklingsarbete.

Tid: 90 min 

Innehåll: Tar upp frågorna; När? Var? Hur? När det gäller utvecklingsarbete. De bästa svaren på frågorna finns hos din personal – den genuina resursen.

Tid: 30 min

Intresserad? 
Fyll i formuläret nedan och vi tar kontakt med dig!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din tel. (obligatorisk)

Ange vilken föreläsning du
intresserad av