Genuin Resurs

GENUINRESURS – MODELLEN

De verkliga resurserna finns i din verksamhet

Processbeskrivning

Du får ett specialdesignat utbildningspaket som ger några i din egen personal verktyg och inspiration för att själva arbeta vidare med utvecklingsarbetet på sin arbetsplats.

KARTLÄGGNING
”Utan spaning ingen aning.”
VERKSAMHETS- ANPASSNING
Inget uppdrag är det andra likt!
PERSONALMEDVERKAN
Din genuina resurs – personalen!
ÅTGÄRDSPAKET
Ditt behov styr alltid!
UTBILDNING
Skräddarsydd utbildning på din arbetsplats.
KVALITETSSÄKRING
Verksamhetsanpassad uppföljning och kvalitetssäkring.