Genuin Resurs

Gruppcoaching

Vad är en grupp i detta sammanhang?

En grupp kan bestå av 2 – 12 personer och vara av vitt skilda slag. Hur långa träffar, vad de ska innehålla bestäms i coaching överenskommelsen. Grunden skapas tillsammans med beställaren men görs klar första gången vi träffas.

Det tydligaste målet med gruppcoaching är att olika människor, med olika kompetens och erfarenheter ska ”dra åt samma håll” för en gemensam sak. Det kan vara öka företagets vinst, skapa ett gott samarbetsklimat, övervinna svårigheter eller vinna en turnering. Gruppens förutsättningar och mål är det som är avgörande.

Grupper som kan vara aktuella:

  • Ledningsgrupper på olika företag
  • Arbetsgrupper
  • Familjer/par/vänner
  • Idrottsgrupper/lag

Upplägg

Beroende på hur stor gruppen är och vilket resultat som eftersträvas med coachingen, skiftar upplägget. Tiden som behövs kan variera mellan 1 – 3 timmar, intervallen mellan träffarna bestäms av kunden.

Det viktigaste med gruppcoaching är att alla i gruppen får komma till tals.

Hör av dig om du har frågor!