Genuin Resurs

Individuell coaching

Vi möter alla olika utmaningar i livet!

  • Olika livskriser – som dödsfall i din närhet, skilsmässa/separation, övergrepp, annan utsatthet etc.
  • I arbetslivet – som för mycket arbete, inget arbete, svårigheter med arbetskamrater eller chef, jobbig psykosocial arbetsmiljö etc.
  • I familjelivet – som kärlekbekymmer, barnuppfostran, brist på nära relationer, slentrian i förhållandet, ingen familj som ”bryr sig” etc.
  • Runt dig själv – som ensamhet, dålig självkänsla, ångest, depression, känsla av att inte räcka till etc.
  • Eller något helt annat som är viktigt för dig.

Sätt ord på det som är jobbigt!

Att samtala med någon som inte är involverad i den situation som känns jobbig, kan vara både befriande och förlösande. Att få sätta ord på och beskriva en situation för mig, gör att du själv också blir medveten om vad det egentligen är som känns svårt.

Tillsammans försöker vi vända situationen, så svårigheterna blir hanterbara. Vi söker möjligheter, som vi under samtalet, omvandlar till insikter och handlingsalternativ.

I det coachande samtalet är det alltid du som bestämmer agendan. Det är också du som bestämmer vad du vill försöka och vilka handlingar du vill genomföra. Det är också du som har ansvaret för att genomföra det vi kommit överens om under samtalets gång.

Disposition av det coachande samtalet, 45 minuter

  • Inledning – Första gången gör vi en överenskommelse om vad som gäller under våra samtal. Tid, tystnadsplikt och andra praktiska frågor. De andra gångerna inleder vi med en kort tillbakablick.
  • Coachingprocessen – Vad vill du prata om idag? Vad är viktigast för dig? Vart vill du nå? Var vill du vara när samtalet är slut?
  • Avslutning – Hur går du vidare? Vad blir ditt första steg? När gör du det?

Upplägg

Coachingen bygger på upprepade samtal, med minst en veckas mellanrum. Tidsperioden mellan samtalen utgör din egen reflexionstid då du får möjlighet att tänka över det vi samtalat omkring.

För att du ska kunna se/känna ett resultat, är en samtalsserie på minst 3 gånger att föredra. Du kan börja med 3 gånger och sedan bestämma om du vill utöka antalet gånger efter de första gångerna.

STRESSHANTERING GENOM COACHANDE SAMTAL