Genuin Resurs

OM MIG

Gunnel Rehn

Jag som arbetar med GenuinResurs heter Gunnel Rehn och har i många år arbetat som leg. distriktsarbetsterapeut. Jag har också en Magisterexamen med arbetsterapi som huvudämne.

Jag har under mina år som distriktsarbetsterapeut arbetat mycket med olika människors behov för att klara sin vardag, koordinering av olika rehabiliterings- och andra insatser för att snabbt hjälpa sjukskrivna samt verksamhetsutveckling på den egna arbetsplatsen.

Jag har en lång erfarenhet av utvecklingsarbete och arbetar inom GenuinResurs mot verksamheter med samma grundkoncept som jag tidigare hade gentemot patienter = patienten/kunden i centrum.

Viljan att arbeta med verksamhetsutveckling i processform (arbete med mindre delmoment) med den egna personalen som resurs har länge funnits. Det är en arbetsform som i mitt arbete har visat sig fungera väldigt bra. Jag har också som distriktsarbetsterapeut insett att om arbetstagare trivs och känner sig delaktiga på sin arbetsplats minskar risken för sjukskrivning och ”friskfaktorerna” ökar mångfalt. 

Med min bakgrund som leg. arbetsterapeut är en inledande kartläggning en naturlig del av mitt arbetssätt. Innan en åtgärd föreslås görs en analys av situationen för att komma fram till den bästa åtgärds-/lösningsmodellen.

Jag har, av de erfarenheter jag har av utbildning i olika personalgrupper, efter utvärderingar förstått att ”de enkla, lättförståeliga orden” är en av mina tillgångar – att jag kan tala och skriva så att alla förstår är en förmåga som jag vill utnyttja.

Gunnel