Genuin Resurs

PERSONALMEDVERKAN

PERSONALMEDVERKAN
Din genuina resurs – personalen!

Din genuina resurs – personalen!

I arbetets inledningsskede deltar hela personalen i kartläggningen av arbetsplatsen. Alla har också möjlighet att göra sin röst hörd vid tillsättande av utvecklingsgruppen.

De olika arbetsgrupper som allt efter verksamhetens behov bildas består av de i verksamheten som berörs av problem- eller utvecklingsområdet.

Den översiktliga bilden nedan visar arbetets personella uppläggning.

personalmedverkan_genuinresurs