Genuin Resurs

ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

Så jobbar jag

GenuinResurs – ingen vanlig konsult!

Med personalen som resurs löser vi problemen gemensamt.

  • Kartläggning av nuläget görs inledningsvis för att se arbetsplatsens behov och förutsättningar. Utgångpunkten kan också vara en redan gjord kartläggning.
  • GenuinResurs arbetar under ett år tillsammans med en utvecklingsgrupp, utsedd och bestående av de som finns på arbetsplatsen.
  • Support i det dagliga jobbet erbjuds av GenuinResurs under hela utvecklingsarbetet.

GenuinResurs ger er hjälp till självhjälp.

Du kan också få lösningar som är anpassade för just din verksamhet. 

Hör av dig!

gunnel@genuinresurs.se eller 070-678 42 41