Genuin Resurs

REFERENSER

Genom det förebyggande stresshanteringsarbetet Hitta Balansen har vi fått en struktur för samarbete mellan olika avdelningar och en större förståelse för varandras arbetssituation.

Jag har jobbat med Gunnel Rehn i en utvecklingsgrupp på företaget Tidningar i Norr under en period 2014/2015. Gunnel är konkret och strukturerad och mycket bra på att verkligen få saker att hända.
”Skit under naglarna-nivån” = att ta ner saker till sitt mest konkreta uttryck där det går att utföra handlingar som gör skillnad, är mycket uppskattat. Gunnel är också mycket engagerad och har en stor verktygslåda som underlättar stort i arbetet med utveckling på företaget. Önskemålet med allt förändringsarbete är att uppnå resultat och där bidrar Gunnel med sitt engagemang, sin kunskap och sina verktyg på ett mycket bra sätt.

 

 

 

Joakim Åström
Kontorschef
EY
090-70 27 49
joakim.astrom@se.ey.com

 

 

 

Lars-Göran Halvdansson
Reporter
Mellanbygden/Tidningar i Norr AB
0913-240 04
lars-goran@mellanbygden.nu

Våren 2014 har Gunnel Rehn genomfört en kartläggning av vår arbetsmiljö. Analysen genomfördes snabbt och gav en ökad förståelse för vad vi behöver satsa på i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Mikael Gradin
Enhetschef
NKV Kontorsvaruhus i Umeå
090-15 36 00
070-705 01 41
mikael.gradin@nkv.se

Under 2012 har Gunnel Rehn hjälpt oss med uppgiften att bygga upp ett personalstyrt och strukturerat sätt att arbeta med utvecklingsfrågor.

Åsa Linghult
Enhetschef
Umeå Musikskola
090-16 59 61
asa.kling@umea.se

Gunnel är välutbildad och kompetent med en stor förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling. Hon har i sitt arbete här alltid haft vårdtagarens/brukarens/kundens bästa i centrum.

Kristina Sandgren
Anhörigkonsulent 
Umeå kommuns äldreomsorg
0730 – 27 24 86
kristina.sandgren@umea.se

I process- och teamarbete där Gunnel deltar har hon stor förmåga att se och ta till vara allas kompetens och lika värde för att erhålla ett gott resultat. Hon är handlingskraftig, målinriktad och strukturerad.

Ulla Åkerström
Enhetschef/
verksamhetsutvecklare
Umeå kommuns äldreomsorg
090 – 16 43 99
070 – 555 75 28
ulla.akerstrom@umea.se