Genuin Resurs

RESULTAT/NYTTA

VAD FÅR DU?
En attraktiv arbetsplats med driv.

Du får hjälp till självhjälp genom utbildning av en grupp i personalen som på så vis utrustas för att bli interna utvecklingsledare. Dessa kan senare driva verksamhetsanpassade utvecklingsfrågor vidare tillsammans med sina kollegor.

Resultaten kan vara många:
- Bättre lönsamhet.
- En arbetsplats som med medarbetarnas hjälp hittar en stark utvecklingskraft.
- Nya, effektivare och enklare rutiner.
- Höjning av effektiviteten och kvalitén i din verksamhet = större vinst.
- Ökade friskfaktorer hos dina arbetstagare och de du arbetar med.
- Mindre sjuktal.
- Nöjdare kunder.
- En verksamhet där alla trivs och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Vinster med arbetssättet:
- Stabilitet och kontinuitet i utvecklingsarbete.
- Intern förståelse för och kunskap om utveckling.
- Förbättrad kommunikation mellan olika nivåer i verksamheten.
- Ökat samförstånd och ökad förståelse.
- Nöjdare och friskare medarbetare.
- Lösta problem.