Genuin Resurs

Stresshantering

Hitta balansen

Hitta Balansen i din vardag

HITTA BALANSEN arbetar fram för allt med en workshopserie
som verksamhetsanpassas genom ett gediget förarbete tillsammans med ledningen.

Vi utgår ifrån gruppens och arbetsplatsens behov och förutsättningar.

HITTA BALANSEN tar bla. upp; Stressens olika varningssignaler och symtom, vad stressar, olika strategier, verktyg och förhållningssätt för att möta stressen innan den blir ett problem.
Introduktion i sittande massage kan också vara en del.

En handlingsplan mot negativ stress formuleras tillsammans med gruppen innan workshopseriens slut.

WORKSHOPSERIESTEGET FÖRENYCKLAR FÖR ATT HITTA BALANSENKVÄLLSKURS

Upplägg: Förarbete tillsammans med ledningen, Individuell enkät. Workshops med grupdeltagarna 60 + 60 + 60 minuter med två veckors mellanrum.
Vi arbetar med grupper, gärna hela arbetslag, mellan 10-20 deltagare.
Innehåll: Stressens olika varningssignaler och uttryck. Vad stressar? Strategier, verktyg och förhållningssätt. Introduktion i sittande massage (ett sätt att enkelt hjälpa sina kollegor). Handlingsplan.
Kvalitetssäkring.

 

Upplägg: Efter workshopserien kan du som kund senare komplettera med ett årsabonnemang som vi kallar "Steget före". Med vår hjälp kan du hålla koll på stressnivån på din arbetsplats. Du kan förebygga stress på arbetsplatsen genom att regelbundet inhämta svar på samma eller liknande frågor som besvarades innan och efter workshopserien.
Vi gör jobbet åt dig: Frågeformuläret genomförs var tredje månad, vi inhämtar svaren och presenterar en analys med eventuella åtgärdsförslag för ledningen. På så vis ka du ligga "Steget före" och möta negativ stress eller andra problem på ett tidigt stadum då de är relativt lätta att åtgärda.
Fördel: Du får ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utan att det tar en stor del av din tid.

Inspirationsworkshopen "Nycklar för att Hitta Balansen" är en enstaka workshop för grupper mellan 8 och 50 deltagare. Beräknad tidsåtgång 60 - 90 minuter beroende på gruppens storlek.
Målet med workshopen är att den ska ge en "aha-upplevelse" och bli en inspiration till att se de egna möjligheterna för att påbörja en positiv förändring.

Innehåll: 

  • Nycklar för att hantera livspusslet.
  • Introduktion i sittande massage.
  • Verktyg för stresshantering
  • ”Boosta” din självkänsla

Lär dig hantera stressen innan den blir ett problem!
Idag är det många människor som upplever stress i sin vardag. Omgivningens krav har ökat, men även de krav som vi ställer på oss själva. Det kan på sikt leda till nedsatt välbefinnande och stressrelaterade problem.
Kursen är för dig som vill göra en förändring i ditt liv och bryta den negativa spiralen som stressen kan innebära och få verktyg för att må bättre. Du får lära dig hur du kan ta kontrollen över din vardag, känna igen stressens varningssignaler, se dina prioriteringar och få möjligheten att hitta ett positivt förhållningssätt till tiden.
Upplägg: 4 kurstillfällen mellan 18.30 - 20.45 på Leia Företagshotell, Storgatan 43 Umeå. Datum för kursstart är inte fastställt. För att kursen ska kunna genomföras krävs 10 som visat intresse.
Mer information: Hör av dig till Gunnel 070-678 42 41.

Lunchseminarier.

En onsdag varje månad håller vi ett informativt lunchseminarium. Du får en god soppa, smörgås, kaffe och en liten chokladbit. Lunchen är utan kostnad för dig! När vi ätit får du information om hur vi jobbar och vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Du får också chansen att ställa dina egna frågor. Tiden är därför väl tilltagen; 11.30 - 13-00, plats Leia Företagshotell, Storgatan 43, mitt i Umeå.

Anmäl dig på det datum som passar dig!

23/1 2020 http://simplesignup.se/event/159982-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

27/2 2020 http://simplesignup.se/event/159983-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

31/3 2020 http://simplesignup.se/event/159984-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

5/5  2020  http://simplesignup.se/event/159985-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

Välkommen!

Vi som erbjuder Hitta Balansen är två kvinnor med olika kompetens som samarbetar runt dessa workshops, just för att kunna erbjuda ett brett spektra av verktyg, tankesätt och kunskap runt stresshantering. Här kommer du vidare till Hitta Balansens hemsida. 

 

Intresserad?
Fyll i formuläret nedan och vi tar kontakt med dig!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din tel. (obligatorisk)

Gunnel Rehn
Arbetsterapeut & utbildare

GenuinResurs
Mobi: 070-678 42 41

E-post: gunnel@genuinresurs.se
Webb: www.genuinresurs.se

Carina

Carina Rönnlund
Massage- & kraniosakral terapeut

Carinas Hälsoklinik
Mobil: 070-525 40 03

E-post: carinas.halsoklinik@umea.com
Webb: www.carinashalsoklinik.se

I dina händer

...finns både hjälp och möjligheter för dig själv och dina kollegor. Vi inspirerar och uppmuntrar dig att prova och tänka nytt när det kört ihop sig.

Gunnel & Carina