Genuin Resurs

Årsabonnemang – Steget före

ÅRSABONNEMANGET – STEGET FÖRE

Efter genomförd Hitta Balansen 2 eller 3 finns möjlighet att teckna årsabonnemang.

Det är ett löpande arbete som hjälper dig att under ett år hålla koll på och möta den aktuella stressnivån på din arbetsplats –därmed ligga steget före. Tre olika alternativ finns.

1. Budget        2. Medel         3. Exklusiv

Som namnen antyder går erbjudandet från en miniminivå i ”Budget”, för att allt mer utökas.

Miniminivån innehåller;

  • Återkommande ”stresstest” var 3:e månad.
  • Presentation för ledningen av resultatet.
  • Möjlighet till personliga samtal runt stress för personalen.
  • Avslutande workshop.
  • Utvärdering av arbetet tillsammans med ledningen.

De övriga alternativen innehåller dessutom tex;

  • Ökat antal individuella timmar med personal och ledning
  • Arbetsplatsbesök av arbetsterapeut.
  • Individuell massage.
  • Undervisningsfilmer på nätet.