Genuin Resurs

UTBILDNING

UTBILDNING
Skräddarsydd utbildning på din arbetsplats.

Verksamhetsanpassad utbildning – du får:

  • Tillgång till GR:s expertis under 1 år efter genomförd analys.
  • Själv möjlighet att önska/beställa hur många timmar GR ska finnas på din arbetsplats. Dock minst 40 timmar.
  • Tillsammans med utvecklingsgruppen och GR komma överens om hur tiden ska disponeras under året. Tiden kan delas upp i timmar, halvdagar eller heldagar.
  • En utbildad utvecklingsgrupp som valts av er på arbetsplatsen. Gruppen väljer två utvecklingsledare.
  • En utvecklingsgrupp som mellan närvarodagarna/utbildningstillfällena med GR, tillsammans med berörd personal på arbetsplatsen genomför olika egna arbeten som de själva valt = angelägna processförbättringar på sin arbetsplats.
  • Support till utvecklingsledarna under perioder av eget arbete.