Genuin Resurs

VERKSAMHETSUTVECKLING

De verkliga resurserna finns i din verksamhet

Verksamhetsutvecking med dina genuina resurser

- din personal.

De verkliga resurserna för utvecklingsarbete finns redan i din verksamhet > personalen, verksamhetens humankapital = din genuina resurs.

Med utbildad personal som närvarande utvecklingsstöd får dina medarbetare en
känd kollega att prata med när något inte fungerar. Det gör att signalen ges på ett tidigare stadium och konflikten hinner inte växa sig så stor att den blir svårhanterlig.

genuin resurs verksamhetsutveckling

VEM ÄR DU?
En ledare som uppmuntrar sin personal för bättre arbetsmiljö och effektivitet.
VAD FÅR DU?
En attraktiv arbetsplats med driv.
HUR GÖR VI?
Tillsammans arbetar vi med utbildning till utveckling.
HUR GICK DET?
Du får verksamhetsanpassad uppföljning eller kvalitetssäkring.