Genuin Resurs

Bra förberedelser ger resultat

Bra förberedelser ger resultat

Bra förberedelser ger resultat


Bra förberedelser ger resultat Träning mm

Vi behöver bara titta på alla framgångsrika idrottare för att förstå
sambandet mellan bra förberedelser och ett bra resultat. Har en idrottsman förberett sig väl genom rätt träning, rätt kost och andra aktiviteter uppnår han också ett bra resultat. Det är naturligtvis inte bara träningen som spelar in, sådant som talang, envishet och ambition är också viktiga ingredienser för att nå toppen inom idrotten.

Det är inte bara inom idrotten som förberedelser ger resultat – företagsledare, politiker, samhällsbyggare, ungdomar på väg ut i livet eller föräldrar med tonåringar – alla kan dom skriva under på att framgången beror på förberedelserna.

Det är likadant med stressen. Det går inte längre att säga att stressen inte berör oss. Stressen finns runt omkring och är något som förr eller senare kommer att drabba oss alla mer eller mindre. Det är också så att många redan är drabbade utan att riktigt veta eller förstå vad det är som gör att t.ex. irritationsbenägenheten ökat eller sömnen inte fungerar riktigt så bra som tidigare.

Stresshantering

personalStress och stresshantering är ord som är på allas läppar just nu. Sverige är det land inom EU där flest anser att stress är den främsta faktorn till hälsorisker i arbetet.  Stressens betydelse är stor.

Men hur ska man kunna hantera stressen utan kunskap? Risken är att man börjar försöka hantera symtomen när det redan gått för långt = blivit uppenbart för den enskilde, arbetsgivaren, familjen och omgivningen =
för sent.

Kunskap ger beredskap Print

Jag anser att man måste ha viss grundläggande kunskap för att veta vilka tecken man ska vara observant på. Man behöver alltså i förväg ha fått lära sig vilka varningssignaler man ska uppmärksamma, för att kunna veta vilka åtgärder man kan och bör vidta just i sin situation = Nycklar och verktyg för att framgångsrikt hantera sin stress.

Det finns alltså en tidigare insats, innan själva stresshanteringen = få utbildning i vad stress är och fram för allt hur den yttrar sig. Få svar på frågan; Vilka tidiga symtom ska jag vara uppmärksam på?

Förberedande arbete runt stress

För mig har den ovanstående beskrivningen på vad Hitta Balansen är, framstått som en riktigare redogörelse för vad vi erbjuder i Hitta Balansens olika varianter än uttrycket stresshantering. Det är inte bara ett humant sätt för den enskilde människan, det är dessutom ett väldigt kostnadseffektivt sätt att arbeta med stress.

Kostnadseffektivt !

I min blogg ”Förebygga stress = kostnadsffektivt” åskådliggör jag i ett enkelt räkneexempel skillnaden mellan akuta kontra förebyggande insatser. Två veckors sjukskrivning för stressrelaterade problem kostar cirka 41.000:- för en person, medan förebyggande åtgärder med Hitta Balansen 2 kostar 2000:- per person för 3 x 1 timme med 15 deltagare i en grupp på arbetsplatsen.

Den som är väl förberedd har ett bättre läge!

Det är egentligen konstigt att det är så svårt att få arbetsgivare att förstå att förebyggande arbete är en mycket god investering för framtiden. Många väljer att ha skygglapparna på tills det är försent = blir mycket dyrt både för företaget och den enskilda människan.

Var smart och tänk förebyggande!    

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två + sjutton =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.