Genuin Resurs

Arbetsmiljö

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Förebygga arbetsrelaterad stress Nya skärpta regler från Arbetsmiljöverket rörande stress och kränkande särbehandling införs den 31 mars 2016. – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna är bindande regler och gäller alla arbetsplatser med mer än 10 anställda. Syftet med föreskrifterna är att främja en god…