Genuin Resurs

Hitta balansen

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Förebygga arbetsrelaterad stress Nya skärpta regler från Arbetsmiljöverket rörande stress och kränkande särbehandling införs den 31 mars 2016. – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna är bindande regler och gäller alla arbetsplatser med mer än 10 anställda. Syftet med föreskrifterna är att främja en god…

Förberedelse inför stresshantering

Förberedelse inför stresshantering

Det börjar med utbildning! Det finns, som jag ser det, inga genvägar till ett framgångsrikt ”hanterande” av vilken situation det än må vara – man måste ha kunskap om vad som gäller. Hitta Balansen är egentligen inte ett program för stresshantering, utan ett arbete som behöver göras INNAN stressen behöver…

Bra förberedelser ger resultat

Bra förberedelser ger resultat

Bra förberedelser ger resultat  Vi behöver bara titta på alla framgångsrika idrottare för att förstå sambandet mellan bra förberedelser och ett bra resultat. Har en idrottsman förberett sig väl genom rätt träning, rätt kost och andra aktiviteter uppnår han också ett bra resultat. Det är naturligtvis inte bara träningen som…