Genuin Resurs

Coachande samtal med församlingsledare

Sedan februari 2020 erbjuder GenuinResurs möjlighet till coachande samtal för församlingsledare med Gunnel Rehn, diplomerad coach, ICF.

  • Den coachade styr samtalets framskridande
  • Samtalen ska leda till insikter om den egna förmågan till handling
  • Den coachades mål finns i fokus
  • En handlingsplan fastställs
  • Tystnadsplikt garanteras

Samtalen erbjuds i en serie med minst 3 gånger à 45 minuter. Samtalen sker via telefon om inte den som ska coachas önskar något annat. Detta innebär att ingen extra restid behöver avsättas eller andra logistiska svårigheter hanteras. Coaching är ett samarbete och en återkommande process som består av att den coachade får klargöra sina intentioner, forma mål och göra autentiska handlingar.

  • Min roll som coach är att följa din agenda, lyssna och uppmuntra dina egna lösningar.
  • Din roll är att vara ärliga, delta i samarbetet, vara villiga att se,
    betrakta, skapa och göra handlingar för att nå sina mål.

Jag heter Gunnel Rehn och är diplomerad coach med stor erfarenhet och kompetens i församlingsledning och stresshantering.

Jag har varit ordförande eller styrelsemedlem i Sävar Missionsförsamling, senare Sävaråkyrkan, i hela mitt vuxna liv. Därifrån kommer min erfarenhet och förståelse för att frågor kan bli svårare i en styrelse eller kyrkoråd än i en annan grupp. 

Jag arbetar också som utbildare när det gäller proaktiv stresshantering på olika arbetsplatser.

Att leda en församling som anställd är inte alltid så lätt. Olika meningar och åsikter finns i alla grupper, också hos församlingsledare, men de kan ibland vara svårare att hantera och prata om. Vi tror på samma Gud men tycker ofta olika.

Att tycka olika är inte fel, men vi måste våga lyfta upp det som skaver. Min erfarenhet är att coachande samtal är en lösningsinriktad och verksam metod för att komma vidare.

Det kan vara lättare att prata fritt med någon utanför den egna kretsen, någon som lyssnar och ser med ”andra glasögon”. Jag har alltid tystnadsplikt gentemot den jag coachar, även när någon annan, tex församlingen eller samfundet är betalande kund. Den information som jag i sådana fall delar med kunden är endast om den som ska coachas deltagit i samtalen. Tystnadsplikten kan endast brytas om de coachade så tillåter eller lagen kräver det.

Som coach är det viktigt för mig att inte värdera eller döma. Varje människa är unik och värd att älskas, trots sina fel och brister.

Den som jag coachar har sina egna svar, jag uppmuntrar hen att ta steg mot nya möjligheter som passar i den aktuella situationen.

Det coachande samtalen kan vara ett komplement till coaching av hela styrelsen eller genomföras enskilt.

Jag svarar gärna på frågor!
/Gunnel Rehn