Genuin Resurs

Din genuina resurs – din personal

Din genuina resurs – din personal

Din genuina resurs – din personal

Utvecklas tillsammans med din personal

En person har många fler kompetenser och förmågor än de hen normalt utnyttjar eller är medveten om. För mig har kompetenser sitt ursprung i våra resurser, den möjlighet till olika förmågor som finns hos oss alla, uppenbara eller dolda.

personalInför det här blogginlägget försökte jag hitta en lättförståelig bild på vad kompetens är, hur den fördelas eller används. Ju mer jag läste ju svårare blev det, därför har jag bestämt mig för att göra något väldigt ovetenskapligt – jag ska rita och berätta vad jag upplever att kompetens är, några av dess olika delar och hur den används.

Jag måste alltså varna känsliga läsare för att de bilder som jag presenterar på inget vis är följden av åratals forskning och studier. De är bara en del i mitt försök att visa hur jag tänker.

Det finns många sätt att beskriva kompetens – den kan vara medveten eller omedveten, strategisk, yrkesteknisk, funktionell, personlig, social mm. Jag har tänkt rita två cirklar för att förklara hur jag ser på kompetens, utan att på något vis hävda att det jag påstår är sanningen eller att mina funderingar är fullständiga och täcker alla kompetensbegreppets mångfacetterade betydelse.

personal1Använd hela din kompetens

Om vi tänker oss att vi består av lika delar yrkesmässig och social kompetens, kan en beskrivande bild se ut som cirkeln till vänster. Den ljusare sidan av cirkeln utgör den halva som representerar den yrkes-mässiga kompetensen och den mörkare halvan består av vår sociala kompetens.

Med den här bilden vill jag visa att jag anser att vi kan mer än vi tror eller får möjlighet att visa.

Både den yrkesmässiga och sociala halvan av cirkeln har en ”tårtbit” som vi inte vill, kan, får eller vågar använda. Att det ser ut så kan bero på många olika saker och har säkert individuella grunder.

Jag ska här ge några möjliga anledningar.

Ej utnyttjad yrkesmässig kompetens

  • Hårdare arbetsmarknad – man är överkvalificerad för sitt arbete.
  • Hårdare arbetsmarknad – man får ta det arbete man blir erbjuden.
  • Man har aldrig fått tillfälle att prova något utöver det som ingår i den arbetsbeskrivning man har.

Konsekvenser – missnöje på arbetet, dålig självkänsla, missnöje med sin yrkessituation.

Ej utnyttjad social kompetens (är ofta svårare att sätta fingret på.)

  • Man kanske skulle vilja arbeta med människor men fick aldrig tillfälle.
  • Man kanske är en god medlare och diplomat som varken i det privata eller i yrkeslivet har fått använda sin kompetens.
  • Man har inte uppmuntrats att ”ta ut svängarna” i sina olika sociala sammanhang och därför slutat försöka.

Konsekvenser – missnöje med sin situation, dålig självkänsla och minskat självförtroende mm.

Medveten och omedveten kompetens

personal2Det är lätt att förstå vad ”medveten och utnyttjad kompetens” innebär. Det vi har lärt oss och använder oss av. Vi kan ha lärt oss det genom uppfostran, erfarenheter eller utbildning av olika slag. Vi har på olika sätt lärt oss att vara son/dotter, mamma/ pappa, älskare/kamrat, fotbollsspelare/ simmare, yrkeskvinna/yrkesman mm.

Med ”medveten men ej utnyttjad kompetens” menar jag sådant vi kan och vet men inte drar fördel av tex var mamma har sina smycken, var chefen har dagskassan mm.

Den ”omedvetna kompetensen” är alla resurser vi har som vi ännu inte har upptäckt och utnyttjat. Där behövs det undervisning, peppning, uppmuntran för att vi ska våga prova och utveckla något nytt.

Det är just den här omedvetna kompetensen som jag menar finns outnyttjad på alla företag och i alla verksamheter. Om alla chefer och företagsledare kunde hitta sätt att uppmuntra, stödja, ge utrymme för att utforska och bejaka fler kompetenser hos sina arbetstagare, skulle många arbetsplatser ”blomma”.

Den outnyttjade kompetens som finns hos din personal kan GenuinResurs vara med och utforska, uppmuntra och utbilda.

Du får en attraktiv arbetsplats med mycket utrymme för individuella lösningar och nya spännande idéer. I förlängningen leder det till högre effektivitet och större lönsamhet.