Genuin Resurs

HittaBalansen

HittaBalansens arbetssätt och arbetsområden håller på att utvecklas och utvidgas.

Av den anledningen är denna del av GenuinResurs hemsida för närvarande stängd.

Inom kort, när allt är klart kommer aktuell information att finnas här,
samt på Hitta Balansens egen hemsida – hittabalansen.nu.

Vi kommer då också att presentera HB-modellen som enkelt visar hur vi verksamhetsnpassar vårt erbjudande och hjälper dig i ditt företags utvecklingsarbete.