Genuin Resurs

Med nyladdade batterier.

Med nyladdade batterier.

Med nyladdade batterier.

Hör du till den privilegierade skara som kan säga att du under semestern laddat dina batterier inför hösten? Att du fått ny kraft och inspiration inför att börja jobba igen? Att arbetsstarten inneburit en spännande och utmanande situation – något du såg fram emot?

Om du känner igen dig tillhör du de privilegierades skara.

 

genuin resurs_ blogg

Jag gör det – jag har haft förmånen att ta det lugnt i stugan vid Bjännsjön (bilden är ett bevis på lugnet) och hämtat ny kraft. Den här hösten ska bli jättespännande och utmanande på så vis att jag ska göra en nystart med mitt företag – GenuinResurs. Jag ska inte sluta arbeta med verksamhetsutveckling tillsammans med verksamheternas egen personal (den genuina resursen) eller helt byta inriktning. Nej, men jag ska fokusera på en sak = erbjuda företag verksamhetsanpassade workshops-serier runt stresshantering.

Det är viktigt för mig att poängtera att arbetet fortfarande till stor del utgår och utförs av den genuina resursen/personalen, men nu med målet att förmedla hjälp till självhjälp när det gäller att hantera den stress som alltid finns runt oss i större eller mindre grad.

 

Hitta balansen

hitta ballancenHitta Balansen, som erbjudandet heter, är ett förebyggande arbete som ger kursdeltagarna större beredskap för att själva kunna hantera sin vardag.

I Hitta Balansen samarbetar jag med Carina Rönnlund som är
massage och kraniosakral terapeut, på Carinas hälsoklinik.
Varje workshopstillfälle är en blandning av teori och praktik.
Carina står för den praktiska delen och tillsammans tar vi oss an den teoretiska. Jag och Carina utformar Hitta Balansen tillsammans utifrån vad varje företag efterfrågar. Det finns dock några punkter som jag menar gör Hitta Balansen speciell och nyskapande:

  • Hitta Balansen är ett sätt att förebygga att stressen behöver bli ett problem på arbetsplatsen. Vi vill lära ut sätt att självständigt hantera den stress man möter på ett tidigt stadium.
  • Hitta Balansen erbjuder workshopsserier som verksamhetsanpassas utifrån kundens behov och förutsättningar.
  • Hitta Balansen arbetar tillsammans med en grupp i personalen på 10 – 20 personer. Arbeta med en grupp har många fördelar. Gruppen inspirerar och lär varandra, ger en mer avdramatiserad inställning till stressproblematik på arbetet och mycket annat. Det är också ett mycket kostnadseffektivt sätt för arbetsgivaren som kan dela kostnaden för workshopsserien med antalet i gruppen.
  • Hitta Balansen kan utföras i ett rum på arbetsplatsen, förutsatt att alla i gruppen ryms och att det finns fungerande stolar för ändamålet. Detta innebär att tidsåtgången minimeras. Workshopen kan också kombineras med lunch eller fika.
  • Hitta balansen kombinerar teori och praktik och utgår hela tiden från deltagarnas egna synpunkter och behov.

 

Hitta Balansen kan också erbjuda andra specialistkompetenser för individuell behandling. Förutom leg. arbetsterapeut, leg massage/kraniosakral terapeut också leg. psykolog.

Nu i höst ska jag enbart inrikta mig på att marknadsföra och utföra Hitta Balansen ute på olika företag och verksamheter. Jag och Carina ska spotta i nävarna och tydliggöra för alla att Hitta Balansen är ett prisvärt och bra sätt att arbeta förebyggande med stresshantering.