Genuin Resurs

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Nya regler för din arbetsmiljö, mot stress!

Förebygga arbetsrelaterad stress

Arbetsmiljöverket

En ny regel som rör stress på arbetet

Nya skärpta regler från Arbetsmiljöverket rörande stress och kränkande särbehandling införs den 31 mars 2016. – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Föreskrifterna är bindande regler och gäller alla arbetsplatser med mer än 10 anställda.

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Arbetsgivarens ansvar!

SAM-cirkeln-5912

Bra arbetsmiljö kräver arbtsinsatser

Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs och ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska också se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Mål för din arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla större arbetsplatser ha en arbetsmiljöpolicy. Målen i arbetsmiljöpolicyn ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.  Målen ska dokumenteras skriftligt.

Hitta balansen – årsabonnemanget ”Steget före”

Det är mycket du som arbetsgivare ska ha koll på, det räcker inte längre med att en gång om året dela ut en medarbetarenkät och visa resultatet som staplar på en arbetsplatsträff.
Genom årsabonnemanget ”Steget före” får du en kontinuerlig uppdatering av hur dina anställda mår – du ligger steget före och har koll på din arbetsmiljö. Har du koll, kan du vidta tidiga och välriktade åtgärder för att motverka stress och kränkande särbehandling.

”Steget före” finns i olika utföranden, Budget, Medel och Exklusiv, som utgör en grund för arbetet. Du som kund bestämmer det slutgiltiga utseendet som verksamhetsanpassas utifrån dina behov och förutsättningar.

Den nya föreskriften i det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver inte vara ett bekymmer. Se dem istället som en anledning att hitta en struktur som passar dig och leder till bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet. Hitta balansen hjälper dig att hitta det sätt som passar för din verksamhet. Undrar du hur – ta kontakt via mejl gunnel@genuinresurs.se eller ring 070 – 678-42-41.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 − 1 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.