Genuin Resurs

Om mig

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, diplomerad coach, utbildare och inspiratör.

 Jag som arbetar med GenuinResurs heter Gunnel Rehn och har i många år arbetat som leg. distriktsarbetsterapeut, innan jag bildade mitt eget företag, GenuinResurs, för snart 10 år sedan. Jag har också en Magisterexamen med arbetsterapi som huvudämne och är diplomerad coach.

Hjälp till självhjälp är ett av mina favorituttryck. Redan i min utbildning till arbetsterapeut formades min grundinställning om hur jag ville och bäst skulle hjälpa människor i olika situationer. Jag har hela tiden arbetat med ett coachande förhållningssätt. Jag utgår i allt mitt arbete från att den grupp eller person jag arbetar med, har en egen förmåga, som rätt använd kan göra stor skillnad.

Alla de erfarenheter jag har fått, både som arbetsterapeut, ordförande i en frikyrkoförsamling och processledare, har lärt mig mycket. I januari 2020 avslutade jag min utbildning till  diplomerad coach.

Alla de erfarenheterna och kunskaper jag under livet fått, har jag idag lagt i min ”verktygslåda” och använder utifrån hur situationen ser ut, för att möta mina kunders behov.

_____________________________________________

”Om du ger en hungrig man en fisk blir han mätt för en dag. Ger du honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt för hela livet”.