Genuin Resurs

Referenser

Genom det förebyggande stresshanteringsarbetet Hitta Balansen har vi fått en struktur för samarbete mellan olika avdelningar och en större förståelse för varandras arbetssituation.

Under hösten 2016 genomförde Umeå kommunens IT-avdelning workshopsserien Hitta Balansen 2. Här följer några kommentarer från deltagarna om vad dom tyckte var bäst;

  • - Att få en gemensam kunskapsbas med övriga kollegor och tid för reflektion.
  • - Att få tillfälle för samtal/diskussion kring tempo och "krav" i vardags- och arbetsliv.
  • - Att få en påminnelse om att tänka på sin egen situation och en tankeställare om att våga fråga när man ser kollegor som inte mår bra.

Umeå Kommun Näringsliv har haft stor nytta av samarbetet med Hitta Balansen under hösten 2019. Hitta Balansen har processlett och hjälpt oss att på ett bra sätt lyfta och gemensamt diskutera utmaningar och "stressmoment" i vårt arbete. Arbetet har skett lugnt och metodiskt och vi tycker att vi som grupp nu fungerar bättre. Det är med glädje vi rekommenderar Hitta Balansen.

Joakim Åström
Kontorschef
EY
090-70 27 49
joakim.astrom@se.ey.com

 

Lena Kröger
IT-funktionen - Umeå Kommun
090-16 11 36
lena.kroger@umea.se

 

 

 

 

 

Peter Juneblad
Näringslivschef - Umeå Kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@gmail.com