Genuin Resurs

Förebygga stress

Förebygga stress = kostnadseffektivt

Förebygga stress på jobbet Det är alltid svårt att försöka förklara varför ett väl fungerande företag ska arbeta förebyggande. Att redan innan det finns något specifikt problem, som stress eller samarbetssvårigheter, arbeta med att hitta strategier för att vara förberedda inför vad som eventuellt väntar runt hörnet. Varför ska vi…